hírek

Igazgató választás

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, az alábbiakban tesszük közzé a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium intézményvezető választásának nevelőtestületi véleményező szavazásának, valamint alkalmazotti közösségi szavazásának eredményét. Továbbá a beérkezett pályázatot.

Számlaismertető

A megújult étkezési számlakép magyarázó dokumentuma.

Hit- és erkölcstan oktatás

Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásról (változás esetén).

Szülői tájékoztató az erkölcstan valamint a hit- és erkölcstan oktatás választásához.

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak

Az egyházak hozzánk eljuttatott tájékoztatói:

Evangélikus Egyház
Baptista Egyház

Városi elismerések

Dunakeszi várossá válásának 40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen adták át az idei városi kitüntetéseket is. A kitüntetettek között van három iskolánkhoz kötődő személy is, akiknek az elismeréshez gratulálunk, és köszönjük iskolánkért végzett több évtizedes munkájukat.

Dunakeszi Város Képviselő-testülete Dévényi Zsuzsanna részére „Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díj” kitüntető címet adományozta.

Dunakeszi Város Képviselő-testülete Kardos Márta részére „Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj” kitüntető címet adományozta.

Dunakeszi Város Képviselő-testülete Varga Tibor részére „Dunakeszi Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.

Tovább >>>

Ebédlői evőeszközök

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Az elmúlt hónapokban az ebédlőből tömegesen tűntek el az evőeszközök, és ezek jelentős hányada a kukákba került. Ez így nem tartható tovább!
A következő naptól kezdődően (2017. április 7.-től) az ebédlői evőeszközöket csak a menzára befizetett és ott étkező diákok használhatják.

Mindenki gondoskodjon a saját evőeszközéről!

Aki a fentieket nem tartja be, az megsérti az iskolai rendet, ami fegyelmi fokozattal járhat.

Dunakeszi, 2017. április 5.

Nyiri István
igh.

események

Nemzeti összetartozás napja

2017. június 8., csütörtök  

2. csengetési rend szerinti tanítás

Iskolai kirándulások napja

2017. június 9., péntek  

Utolsó tanítási nap

2017. június 15., csütörtök  

3. csengetési rend szerinti tanítás